18 ส.ค. 2560


เข้าใช้งานล่าสุด
| 2017-08-18 11:07:20
00049|สสจ.ตาก 2017-07-20 09:46:26
07286|รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 2017-07-19 20:52:36
07272|รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 2017-07-19 05:37:20
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2017-07-17 09:31:02
11238|โรงพยาบาลบ้านตาก 2017-07-13 09:05:13
07281|รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 2017-07-08 15:51:11
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2017-07-06 15:02:57
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2017-07-06 14:55:32
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2017-06-22 09:26:13
07283|รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 2017-06-21 15:50:39
27443|โรงพยาบาลวังเจ้า 2017-06-16 13:28:04
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2017-06-13 14:19:22
07308|รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 2017-06-13 12:37:57
07275|รพ.สต.บ้านน้ำโจน ตำบลวังหิน 2017-06-12 14:36:11
1 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
1 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
77 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
4016 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก