3 เม.ย. 2563


เข้าใช้งานล่าสุด
00671|สสอ.เมืองตาก 2020-03-20 12:22:03
| 2020-02-25 17:32:04
07297|รพ.สต.ตำบลตากตก 2020-02-24 16:41:35
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2020-02-19 10:56:08
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2020-02-11 14:35:28
07277|รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 2020-02-04 14:34:43
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2020-02-04 13:20:37
07274|รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 2020-02-03 15:56:43
00049|สสจ.ตาก 2020-01-13 09:55:45
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2019-12-13 10:26:07
07313|รพ.สต.ตำบลย่านรี 2019-10-25 15:28:18
07318|รพ.สต.บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ 2019-10-25 15:17:20
07312|รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร 2019-09-30 12:11:36
07305|รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา 2019-09-23 13:56:32
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2019-09-12 12:03:56
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
5892 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก