19 ธ.ค. 2561


เข้าใช้งานล่าสุด
00049|สสจ.ตาก 2018-12-18 13:41:15
07286|รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 2018-12-17 15:48:06
00671|สสอ.เมืองตาก 2018-12-16 09:53:42
11989|รพ.สต.บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง 2018-12-14 15:56:44
07277|รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 2018-12-12 19:39:26
| 2018-12-12 19:38:36
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2018-12-03 15:15:49
07281|รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 2018-12-03 15:11:45
07278|รพ.สต.บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ 2018-12-03 15:06:54
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2018-11-23 14:14:17
07284|รพ.สต.ตำบลวังประจบ 2018-11-02 14:58:21
07283|รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 2018-11-02 11:43:38
07274|รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 2018-10-25 10:39:34
07273|รพ.สต.บ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน 2018-10-25 10:03:35
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2018-10-24 14:50:42
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
5360 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก