15 ส.ค. 2561


เข้าใช้งานล่าสุด
07267|รพ.สต.ตำบลไม้งาม 2018-08-14 17:27:58
| 2018-08-14 06:17:08
00049|สสจ.ตาก 2018-08-08 13:43:58
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2018-07-05 13:25:40
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2018-06-27 14:07:26
11989|รพ.สต.บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง 2018-06-25 08:33:28
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2018-06-18 14:52:18
07272|รพ.สต.บ้านคลองขยางโพรง ตำบลน้ำรึม 2018-06-14 13:29:40
07277|รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 2018-06-13 10:04:43
11238|โรงพยาบาลบ้านตาก 2018-06-06 10:09:11
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2018-05-24 08:54:03
07337|รพ.สต.ตำบลพะวอ 2018-05-02 13:49:58
07305|รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา 2018-04-13 11:47:08
07308|รพ.สต.บ้านท่าไผ่ ตำบลยกกระบัตร 2018-03-26 13:04:37
07281|รพ.สต.บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ 2018-03-24 11:13:30
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
4799 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก