19 ต.ค. 2561


เข้าใช้งานล่าสุด
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2018-10-18 09:28:02
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2018-10-18 09:21:52
00049|สสจ.ตาก 2018-10-18 08:51:05
| 2018-10-17 16:22:26
07286|รพ.สต.บ้านสระตลุง ตำบลตลุกกลางทุ่ง 2018-10-17 15:53:06
07284|รพ.สต.ตำบลวังประจบ 2018-10-09 13:55:10
00671|สสอ.เมืองตาก 2018-10-09 13:07:45
07269|รพ.สต.บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง 2018-09-30 04:48:00
07283|รพ.สต.บ้านหนองปรือ ตำบลหนองบัวใต้ 2018-09-25 09:55:54
11989|รพ.สต.บ้านชะลาด ตำบลป่ามะม่วง 2018-09-24 15:50:53
07267|รพ.สต.ตำบลไม้งาม 2018-09-24 11:39:01
07285|รพ.สต.บ้านลานสอ ตำบลวังประจบ 2018-09-24 10:56:47
07271|รพ.สต.บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง 2018-09-24 10:51:58
07278|รพ.สต.บ้านปากห้วยแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ 2018-09-21 09:21:52
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2018-09-21 09:02:12
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
5264 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก