18 ม.ค. 2563


เข้าใช้งานล่าสุด
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2020-01-14 10:13:05
00671|สสอ.เมืองตาก 2020-01-13 14:27:40
00049|สสจ.ตาก 2020-01-13 09:55:45
| 2020-01-13 09:43:42
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2019-12-26 15:27:25
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2019-12-13 10:26:07
07277|รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 2019-12-06 14:03:44
07274|รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 2019-11-04 14:43:00
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2019-10-25 19:52:50
07313|รพ.สต.ตำบลย่านรี 2019-10-25 15:28:18
07318|รพ.สต.บ้านวังจันทร์ ตำบลวังจันทร์ 2019-10-25 15:17:20
07312|รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร 2019-09-30 12:11:36
07305|รพ.สต.บ้านป่ายางใต้ ตำบลสามเงา 2019-09-23 13:56:32
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2019-09-12 12:03:56
11238|โรงพยาบาลบ้านตาก 2019-08-28 15:37:39
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
5840 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก