30 ก.ย. 2563


เข้าใช้งานล่าสุด
| 2020-09-29 15:38:41
00671|สสอ.เมืองตาก 2020-08-19 11:01:09
11239|โรงพยาบาลสามเงา 2020-06-30 08:16:41
07309|รพ.สต.บ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร 2020-06-17 16:19:01
00049|สสจ.ตาก 2020-06-08 01:18:05
07311|รพ.สต.บ้านแม่เชียงราย ตำบลยกกระบัตร 2020-05-18 22:46:41
07310|รพ.สต.บ้านหนองเชียงคา ตำบลยกกระบัตร 2020-04-16 14:51:58
07312|รพ.สต.บ้านใหม่สามัคคี ตำบลยกกระบัตร 2020-04-16 11:16:27
07297|รพ.สต.ตำบลตากตก 2020-02-24 16:41:35
07270|รพ.สต.บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง 2020-02-19 10:56:08
10722|โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2020-02-11 14:35:28
07277|รพ.สต.บ้านดงซ่อม ตำบลเชียงทอง 2020-02-04 14:34:43
07266|รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม ตำบลหนองบัวเหนือ 2020-02-04 13:20:37
07274|รพ.สต.บ้านท่าไม้แดง ตำบลวังหิน 2020-02-03 15:56:43
07280|รพ.สต.บ้านมูเซอ ตำบลแม่ท้อ 2019-12-13 10:26:07
0 คน
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
0 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานวันนี้
79 คน
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
5946 ครั้ง
ผู้เข้าใช้งานทั้งหมด
จัดทำโดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก